AirAsia Thailand is terug met 11 Domestic Routes va September. Het is uit het leven gegrepen Nr 297

Air Asia Thailand  komt terug in September  met 11 Domestic routes

AirAsia Thailand Returning with 11 Domestic Routes from this 3 September

 

 

AirAsia Thailand Returning with 11 Domestic Routes from this 3 September

Al 13 jaar de beste  Weblog .

3000 Lezers online elke dag

Ze kunnen niet meer om ons heen.

 

Een bijdrage van Frits uit Nonghan.

AirAsia Thailand zal vanaf 3 september 2021 terugkeren naar de lucht, te beginnen met binnenlandse vluchten, na een aankondiging door de Civil Aviation Authority of Thailand die de exploitatie van gereguleerde vluchten toestaat.
Het herstel van vluchten door AirAsia Thailand begint met 11 binnenlandse routes van Don Mueang Airport naar Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, Nakhon Si Thammarat, Chiang Rai, Khon Kaen, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Nakhon Panom, Roi Et en Narathiwat.
AirAsia Thailand biedt 30% korting op alle stoelen voor alle vluchten, inclusief weekends en feestdagen, om de herstart van haar binnenlandse activiteiten te vieren. Boek van 28 augustus t/m 5 september 2021 en reis van 3 september t/m 31 december 2021 in de airasia super app of ga naar airasia.com. Alle boekingen worden geleverd met een onbeperkte gratis vluchtwijzigingsoptie, terwijl alle vluchten worden uitgevoerd onder strikte naleving van gezondheids- en veiligheidsprotocollen die door de overheid zijn opgesteld om het comfort en de veiligheid van alle gasten te garanderen.
AirAsia Thailand keert terug met 11 binnenlandse routes vanaf 3 september

 

 

 

De Chief Executive Officer van AirAsia Thailand, de heer Santisuk Klongchaiya, verklaarde dat hoewel AirAsia Thailand al haar vluchten in augustus in slaap heeft gehouden in overeenstemming met de aankondigingen van de regering, het druk aan het werk bleef om zich voor te bereiden op terugkeer naar dienst. Alle vliegtuigen ondergaan regelmatig onderhoud tijdens de winterslaap om ervoor te zorgen dat ze topprestaties leveren. De luchtvaartmaatschappij heeft zeer nauw samengewerkt met de Civil Aviation Authority of Thailand, Thai Airlines Association en andere relevante volksgezondheidsinstanties om ervoor te zorgen dat alleen de hoogste veiligheids- en hygiënenormen van kracht zijn wanneer zij haar activiteiten hervat.
Vanaf september 2021 moeten gasten voldoen aan de voorwaarden van de Civil Aviation Authority of Thailand in overeenstemming met de criteria die zijn gespecificeerd in de reisvoorwaarden van de provincies van bestemming, zoals het tonen van de aangegeven documenten dat ze een volledige vaccinatiecyclus hebben en/of documenten hebben waaruit blijkt dat resultaten van testen op COVID-19 door RT-PCR of Antigen Test Kit (ATK), of zijn vrijgesteld van andere maatregelen in de provincie van bestemming (zoals het hebben van een document waaruit blijkt dat ze niet meer dan 90 jaar op natuurlijke wijze zijn hersteld van de infectie dagen, of een document hebben waaruit blijkt dat ze de quarantaine-eis hebben doorstaan, of documenten hebben voor de implementatie die verband houden met het landsinitiatief Sandbox Project). Passagiers zijn ook verplicht om hun essentiële reisinformatie voor vertrek door te geven via https://covid-19.in.th/.

 

 

 

De luchtvaartmaatschappij handhaaft ook strikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, waaronder regelmatige desinfectie van alle contactoppervlakken, beperking van de capaciteit van vluchten tot maximaal 75% passagiers op elke vlucht, consumptie van eten en drinken aan boord is nog niet toegestaan ​​tijdens de reis, en niet meer dan mogen er per ronde meer dan 50 passagiers in de transferbus zitten om de social distancing te bewaren en het contact te beperken. Alle AirAsia-vliegtuigen zijn uitgerust met HEPA-filters van ziekenhuiskwaliteit die 99,99% van de virale en bacteriële deeltjes in de lucht kunnen filteren.

 

 

 

 

 

De maatregelen zijn inclusief servicepersoneel, dat al het dienstdoende personeel volledig ingeënt moet zijn tegen COVID-19 en getest moet worden op COVID-19 volgens de regelgeving. Piloten volgen regelmatig terugkerende trainingen en vliegtuigen worden goed onderhouden. Het cockpit- en grondpersoneel is strikt opgeleid om de veiligheid en het welzijn van de gasten te allen tijde te waarborgen.
In september 2021 begint AirAsia met de terugkeer naar de dienst met 11 routes voordat verdere vluchten worden overwogen. De vluchten worden geïntroduceerd met een promotie van 30% korting op alle stoelen op alle vluchten, elke dag inclusief weekdagen en feestdagen. Boekingen worden geleverd met een onbeperkte vluchtwijzigingsoptie die gemakkelijk gratis kan worden gedaan via het Boekingsbeheermenu of AVA Live Chat. Details en voorwaarden kunnen worden bekeken op de AirAsia Official Facebook-pagina, airasia super app en www.airasia.com
Veiligheid van personeel en gasten is altijd de topprioriteit voor AirAsia Group, dat een van de eerste luchtvaartmaatschappijen wereldwijd was die door de luchtvaartexperts van Airlineratings.com de hoogste 7/7-beoordeling voor Covid-19-veiligheid behaalde. Alle luchtvaartmaatschappijen in de Groep zijn IOSA-geaccrediteerd, wat de wereldwijde maatstaf is voor het te allen tijde handhaven van de hoogste veiligheidsnormen. Bovendien heeft de luchtvaartmaatschappij de uitvaltijd tijdens het vliegen gebruikt om robuuste procedures en innovaties te implemen

 

Van de redactie bericht.

Wist u dat u hier gratis kan adverteren tekoop/tekoop gevraagt

dat wij  bed and breakfast aanbieden  tegen lage prijzen in Udonthani

Dat wij 27 kamers in een condo te huur hebben.

Dat de prijzen varieren van 5000 thb permaand tot 7000 thb per maand.

Dat wij haring en regenboog forellen te koop hebben

Dat  frikandellen en kroketten verkopen.

Dat wij u als sponsor  gaarne zien toetreden tot onze website tegen geringe kosten.

Dat wij u kunnen adviseren omeenhuis te bouwen in de isaan  voor amper 15000 Euro netto.

Dat wij alle vragen van u per email direct beantwoorden,zonder registratie.

 

  Lowy.cremers.senior@gmail.com

 

udonthanicityweblog@gmail.com

 

  o85 0002613

Soi Donudom 80/4 Udonthani

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish editie 

AirAsia Thailand Returning with 11 Domestic Routes from this 3 September

 

 


AirAsia Thailand is offering a 30% Off All Seats with Highest Health and Safety Procedures

AirAsia Thailand will return to the skies starting with domestic flights beginning 3 September 2021 following an announcement by the Civil Aviation Authority of Thailand allowing the operation of regulated flights.

The reinstatement of flights by AirAsia Thailand will kickstart with 11 domestic routes from Don Mueang Airport to Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, Nakhon Si Thammarat, Chiang Rai, Khon Kaen, Udon Thani, Ubon Ratchathani, Nakhon Panom, Roi Et and Narathiwat.

AirAsia Thailand is offering a 30% discount on all seats for all flights including weekends and public holidays to celebrate the restart of its domestic operations. Book from 28 August – 5 September 2021 and travel from 3 September to 31 December 2021 at the airasia super app or visit airasia.com. All bookings come with unlimited free flight change option while all flights will be operated under stringent adherence to health and safety protocols set by the government to ensure the comfort and safety of all guests.

AirAsia Thailand Returning with 11 Domestic Routes from this 3 September

 

 

AirAsia Thailand Chief Executive Officer, Mr. Santisuk Klongchaiya, stated that while AirAsia Thailand hibernated all its flights throughout August in accordance with government announcements, it remained busy at work, preparing to return to service. All aircraft undergo regular maintenance during the hibernation to ensure they are in top performance. The carrier has been working very closely with the Civil Aviation Authority of Thailand, Thai Airlines Association and other relevant public health agencies to ensure only the highest of safety and hygiene standards are in place when it resumes operations.

 

 

From September 2021, guests will be required to meet Civil Aviation Authority of Thailand conditions in accordance with the criteria specified in the travel conditions of the destination provinces, such as to present the documents indicated of having complete cycle of vaccination and/or have documents showing results of testing for COVID-19 by RT-PCR or Antigen Test Kit (ATK), or are exempt from other measures in the destination province (such as having a document certifying that they have been naturally recovered from the infection for no more than 90 days, or have a document certifying that they have passed the quarantine requirement, or have documents for the implementation related to the country’s initiative Sandbox Project). Passengers are also mandated to declare their essential travel information via https://covid-19.in.th/ prior departure.

The airline will also be maintaining stringent health and safety measures, including regular disinfection of all contact surfaces, limiting flights capacity to a maximum of 75% passengers on each flight, onboard food and beverage consumption is yet not allowed throughout the journey, and not more than 50 passengers allowed to be in the transfer bus each round to maintain social distancing and limiting contact. All AirAsia aircraft are equipped with hospital-grade HEPA filters that are able to filter out 99.99% of viral and bacterial particles in the air.

The measures are including service personnel, that all staff on duties must be fully vaccinated against COVID-19 and be tested for COVID-19 according to the regulations. Pilots go through regular recurrent training and aircraft are well maintained. Flight and ground crew have been strictly trained to ensure the safety and wellbeing of guests at all times.

In September 2021, AirAsia will begin its return to service with 11 routes before considering further flights. The flights are being introduced with a promotion of 30% off all seats on all flights, every day including weekdays and holidays. Bookings will come with unlimited flight change option that can be done conveniently through the Booking Management Menu or AVA Live Chat at no charge. Details and conditions can be viewed at the AirAsia Official Facebook page, airasia super app and www.airasia.com

Safety of staff and guests is always the top priority for AirAsia Group, which was one of the first airlines worldwide to achieve the top 7/7 rating for being Covid-19 safe by the aviation experts at Airlineratings.com. All of the airlines in the Group are IOSA accredited which is the global benchmark for upholding the highest safety standards at all times. Furthermore, the airline has used the downtime in flying to implement robust procedures and innovations to make flying even safer and more hygienic than ever.

Thanks to the Sponsors.

Isaan Lawyers Co., Ltd. บริษัท อีสาน ล อ ว์ เยอ ร์ จํา กัด
1849/14, Sueb-Siri Rd. (Times Square) 1849/14ถ.สืบศิริต.ในเมือง
Amphur Mueang, Nakhon Ratchasima อ.เมืองจ.นครราชสีมา
THAILAND, 30,000 ประเทศไทย30000

http://www.isaanlawyers.com

Chanin Chanok soi donudom Udontani

Rooms for rent .Rent luxe rooms  .Email us for details.

 

Udon ThaniWAWA toers  vip bus met chauffeur

1500 thb per dag met chauffeur,excl brandstof.

 

 

       poolbiljart Meetingpoint Sampan Udonthani

Vooral uw PC problemen 2e Floor Central Plaza

Resort and swimmingpool and Fishing pool

Bed and Breakfast Honnybee 400 thb  for 1 night .

Leeya resort swimming and fishing.

 

Gold filler  jksuradee chonburie

Kamer huur per dag,per maand per uur .Honnybee Soi Donudom Udonthani

Bemiddeling  bij koop of verkoop goederen via  gratis advertentie op deze weblog.

Indien u ook een sponsor wil worden dan hier infomeren.

udonthanicityweblog@gmail.com