Mossel avond bij Lowy!!

Mossel avond bij Lowy in de planning.

 

Mossel avond bij de redactie  Lowy

Een bijdrage van de redactie Lowy.

Ik ben benaderd of ik  voor de nederlanders en de Belgen ,

een Mosselavond  zou willen  organiseren.

Het zou eventueel  op Zaterdag14 maart kunnen.

De planning  gaat door bij voldoende  deelname ,

vooraf  via inschrijving reserveren en voldoen.

Wat kunt u als het doorgaat verwachten

14 maart aanvang 1900 uur in de avond.

Nederlands talige gouwe ouwe muziek,

pp ontvangt  u 2 kg  mosselen met dipsausen en mosterd sausen .

inclusief  6 blikken bier  chang en frieten.

Alles  samen kost het dan pp  500 thb incl mossel en bier.

Voor de eventueel meekomende Thaise vrouwen   is er een alternatief  Thais eten pp 100 thb.

Ook van te voren te reserveren.

Het gaat alleen door als er minimaal 10 personen reserveren bij vooruit betaling.

Indien u intresse heeft in een echte hollandse avond  kunt u reserveren  tot met 10 maart 2020  inschrijving sluit om 1800 uur.

Alle verdere inlichtingen en reserveringen kunt u  per email aan ons kenbaar maken.

Lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Of kom even langs Soi Donudom80 in Udonthani.

Dat is  in de straat waar ook het Kinneree restaurant is gevestigd 100 meter verder aan de linkerkant ,nieuw huis met blauw dak

 mvg Lowy en honnybee Cremers Cremers 

 

 

 

 

Hond meld zich bij politie als vermist. Hond reports to the police as missing.

 

Ze kunnen niet meer

om ons heen

www.udonthaniweblog.nl   

                   email  lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van Harry lezer van Thailandblog 

Steun onze Permian Basin-politieagenten Ondanks het plezier van het verrassingsgezelschap van de hond, vergaten de dienstdoende officiers de zaak die hij oorspronkelijk had aangevoerd niet. Oplossen raakte echter al snel een addertje onder het gras. De hond droeg een halsband, maar het ID-label was er blijkbaar afgevallen, dus de dierencontrole werd verzonden om te controleren op een microchip. Voordat ze aankwamen, veranderden de dingen echter.Steun onze Permian Basin politieagenten Blijkbaar besluit hij lang genoeg “vermist” te hebben, ging de hond terug naar zijn familie, helemaal alleen.

“Hij raakte net zo snel leeg als hij binnenkwam,” zei Martin, die over het incident op Facebook had gepost. “De eigenaar reageerde de volgende dag [om te zeggen dat] het zijn hond was en hij naar huis was teruggekeerd. Hij woont ongeveer een mijl van het station.” De hond, die Chico heet, had zijn eerste geval gekraakt – zij het een van zijn eigen ontwerp. “Ik was onder de indruk,” zei Martin. “Hij is misschien gewoon weggesneden voor dit werk.

u kunt uw reactie  inzenden per email aan     udonthanicityweblog@gmail.com

scrol naar beneden voor onze Engelse edition.

Met dank aan onze sponsors

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

For our Inglish readers

a dog standing in a room Support Our Permian Basin Police Officers Despite enjoying the dog’s surprise company, those on duty didn’t forget about the case he’d originally brought forward. Solving it, however, soon hit a snag.

The dog was wearing a collar, but the ID tag had apparently fallen off, so animal control was dispatched to come check for a microchip.

Before they arrived, though, things took a turn. a dog sitting in a room

Support Our Permian Basin Police Officers Evidently deciding he’d been “missing” long enough, the dog headed back to his family, all on his own.

“He ran out just as quick as he came in,” Martin said, having posted about the incident on Facebook. “The owner responded the next day [to say that] it was his dog and he had returned home. He lives about a mile from the station.”

The dog, who’s named Chico, had cracked his first case — albeit one of his own design.

“I was impressed,” Martin said. “He may just be cut out for this work.”

9 kilo er af in 8 maanden, slinger je boodschap de wereld in

Ze kunnen niet meer

om ons heen

www.udonthaniweblog.nl   

   email  lowy.cremers.senior@gmail.com

Een bijdrage van Hugo Pannekoek uit Haarlem.

Beste vriend Lowy ik dacht laat ik hem nog eens een  berichtje sturen hij die 24 op 7 beschikbaar is voor zijn hobby blog .

Als BLOGGER  kun jij je de mond niet laten snoeren. Jij bent ooit voor jezelf begonnen om anderen te helpen. Doe dat. De rest doet er niet toe. Vriendjes zijn met iedereen is onbegonnen werk. Het met iedereen eens zijn is onmogelijk. En iedereen heeft last van afbraakreacties.

Wees dankbaar als iemand wijst op een fout. Doet hij of zij dat niet, dan knapt de eerstvolgende misschien af op diezelfde fout, terwijl het een goede klant had kunnen worden.

Geef ze hun gelijk als ze dat hebben. En geef hufters niet wat ze willen, namelijk jouw emotie.

Ga voor je geluk in plaats van je gelijk.

Blijf je respectvol en genuanceerd, dan bouwen negatieve reacties namelijk aan een goede reputatie. Je laat namelijk zien uit welk hout je gesneden bent: je kunt tegen een stootje, laat je kwetsbare kant en ondertussen je kernwaarden zien. Mensen leren je beter kennen en dat is dé voorwaarde voor een goede weblog.

Laat jezelf dus zien en slinger je boodschap de wereld in. En onthoud: een ongenuanceerde, negatieve reactie zegt alles over de zender, niets over jou. En waar de een over struikelt, is de ander juist blij met je bericht. Ik zelf heb vaak genoeg bijval gekregen waar ik het niet verwachtte.

Wat knap zoals jij kunt reageren op negatieve reacties. Leer hier uit dat ik altijd mag/moet reageren maar dat ik de reactie veel meer bij de ander moet laten zonder mijzelf weg te laten blazen.
Zal dit artikel in mijn achterhoofd houden.
Alweer bedankt voor jouw blog.

Precies,Lowy . Bij jezelf blijven. Laat de rest bij een ander. Ik besef dat dat cliché klinkt, maar het werkt.
Je weet vaak ook niet wat er achter zo’n reactie zit. Iedereen heeft weleens een off day. Of ervaart een periode waarin niets mee zit

Wat knap zoals jij kunt reageren op negatieve reacties. Leer hier uit dat ik altijd mag/moet reageren maar dat ik de reactie veel meer bij de ander moet laten zonder mijzelf weg te laten blazen.
Zal dit artikel in mijn achterhoofd houden.

Je hebt  het goed voor elkaar nu je ook iedereen de kans geeft om iets te koop an te bieden of iets te koop  te vragen.En alle advertenties zijn gratis bij jouw zag ik.

Ik zag toen ik  verleden keer bij je was  dat je ook met je gezondheid goed bezig  was 9 kilo er af in 8 maanden  das geweldig.

Jij kan dus mensen inspireren en vertellen hoe ze dit ook kunnen?

Gratis advies kan iedereen krijgen van Lowy.

Moeten ze maar in een pm  aan je vragen.

 

En je sponsors ? er komen er steeds meer bij .

of via email  udonthanicityweblog@gmail.com

Consumenten die elkaars weblog lezen. Consumers reading each other’s blog.

he best Udonthani – Community for everyone

       lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal website in 2 talen

 

Een bijdrage van Lowy Redactie. Interactie kan heel bepalend zijn voor bijvoorbeeld merkattitudes.  podcasten, mobloggen, met elkaar chatten, ervaringen uitwisselen, het is een snelgroeiend circuit waar je als aanbieder weinig macht over hebt. Consumenten hebben veel meer vertrouwen in de mening van andere consumenten dan in alle mogelijke vormen van marketingcommunicatie van een aanbieder. Wat moet je hier dan mee als beste blogsite

Interveniëren is geen optie. Wat wel kan: volg de online discussies, lees en kijk mee. En doe wat met die stroom aan pure consumenteninformatie. Want hier heb je meer aan dan aan pakweg een gekunstelde paneldiscussie in een formele fantasielose reactie.. Hoe professioneel de beheerder  ook is.

Ook voor goed klachtenmanagement kunnen de ‘nieuwe’ manieren van communicatie een eye-opener zijn. Ontevreden klanten, naar wie niet geluisterd is en die met hun klacht in hun maag blijven zitten, kunnen uitgroeien tot online tijdbommen. Ze spuien hun gal overal waar maar mogelijk is. Een giftig en oncontroleerbaar sneeuwbaleffect kan het gevolg zijn.

ik durf discussies op die gebieden met iedereen aan, je zal je soms moeten inlezen, zeker op gebieden waar je minder verstand van hebt, de mogelijkheden daartoe zijn ongekend tegenwoordig

soms is een inzending dermate prikkelend dat ik bereid ben de moeite te nemen desnoods een studie te maken van een onderwerp omdat mijn intuïtie me zegt dat iemand uit z’n/haar nek lult, daar gaat veel tijd inzitten.

zo heb ik  om aan te tonen dat beweringen niet klopte, uiteraard doe je dat niet bij elk onderwerp waar je minder verstand van hebt, het is maar net hoe belangrijk je het vindt,fouten maak ik ook, niets is dommer dan je fouten niet toegeven, zo sta ik in voor elke reactie en wat een ander daarvan vindt zal me verder een worst wezen en weet dat ik niet makkelijk in een hokje gestopt kan worden

lees bij voorkeur niet de meningen van anderen hier om me daardoor te laten beïnvloeden, zeker als het om mijn eigen mening vormen gaat, een mens heeft in het algemeen de behoefte zich te uiten, daarvoor zit ik hier met deze weblog

Gelukkig ben ik  ook een moderator/beheerder/poortwachter en eindredacteur met slechts 4 klassen lager onderwijs en laag opgeleid., al kan ik me soms groen en geel ergeren om iets wat me inconsistent voorkomt en aan triomfalisme heb ik een hekel.

Iedereen kan en mag hier op reageren.

Alle reacties  uitsluitend aanbieden per email.

email adres  lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com

Echter Apen en cowboys  worden door onze internetwaakhond  weg gejaagd .

Indien u reageerd bent u meteen fan.

Als u tegen ons bent kunt u de volgende spreuk ter harte nemen.

Met dank aan onze sponsors

Brickhouse inn/Meetingpoint poolcafe/PC repair/Goldsmid/Comfort resort/Fishingpool/Bed and Braekfast backpackers

Leeya resort/Honnybee  Thaifood .

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inglish edition.

Because that interaction can be very determining for brand attitudes, for example. podcasts, moblogging, chatting with each other, exchanging experiences, it is a fast-growing circuit that you as a provider have little power over. Consumers have much more confidence in the opinion of other consumers than in all possible forms of marketing communication from a provider. What should you do with this as the best blog site?

Intervening is not an option. What is possible: follow the online discussions, read and watch. And do something with that flow of pure consumer information. Because this is more useful than, for example, an artificial panel discussion in a formal fantasy-free reaction .. No matter how professional the manager is.

For good complaint management, the “new” ways of communication can also be an eye-opener. Dissatisfied customers, who have not been listened to and who are stuck with their complaint, can grow into online time bombs. They blow their bile wherever possible. A toxic and uncontrollable snowball effect can result.

of a subject because my intuition tells me that someone is shaking his / her neck, it takes a lot of time.
so I have to show that claims are wrong, of course you do not do that with every subject you know less about, it is just how important you think it is, I also make mistakes, nothing is stupid than not admitting your mistakes , I am responsible for every reaction and what others think of it will make me a sausage and know that I cannot easily be put in a box

Fortunately I am also a moderator / administrator / gatekeeper and editor-in-chief with only 4 primary and lower educated classes. Although I can sometimes be annoyed by something that seems inconsistent to me, I dislike triumphalism

tekoop aangeboden door onze lezers,gereedschappen,films,vogels,rolex horloges

he best Udonthani – Community for everyone

lowy.cremers.senior@gmail.com
Ze kunnen niet meer om ons heen!!!!
Letters zijn nu extra groot zo dat u niet naar specksavers hoeft te gaan!
3000 fans,eigen youtube kanaal

Een bijdrage van de redactie.

 

 

Onze lezers  bieden diverse  gebruikte goederen aan .

Het is geheel  gratis  om hier te adverteren,en u mag alles  als advertentie aanbieden/tekoop of tekoop gevraagt.Adverteren is hier gratis.

Ook huishoudelijke artikelen mag u hier adverteren gratis.

 

Alle prijzen zijn vaste prijzen dus afdingen  kan niet.

Alle prijzen zijn afgehaald  na overleg  met de redactie via  udonthanicityweblog@gmail.com

effe mailen  lowy.cremers.senior@gmail.com

Op dit moment  staat er te koop  16.000 films op cdrom van series tot films  ze kosten per  spindel van 50 stuks  samen 100 thb  alles engelstalig.

De hele party 16.000 films  samen in eenkoop  voor 1000 thb.

Boorstandaard goed werkend 800.thb/Grote haakse slijper  1000 thb

Zware klop boormachine met boren 1000 thb.

Hout versnipperaarmachine  10.000 thb heeft nieuw  22000 thb gekost.

set jules de boule ballen  in  foudraal  200 thb

.Dartbord met 6 pijltjes 300 thb .

Canon ip2770 printer met inktbotles aan de zijkant  1000THB extra flesjes inkt erbij.

JVC  EVERIO film  foto camera  3000 thb met lader en extra batterij.

dvd writer voor de pc  model sh-224 nieuw 900 thb .

Rolex goudkleurige nieuw  fake  voor 800 thb

Goudvergulde ringen  zwaar met steen per stuk 1000 thb

Olieverf schilderij ingelijst  Nederlandse schilder motief roofvogel 3000 thb

Ingelijst schilderij met certificaat geschilderd door een olifant 2000 thb

Kamer voor backpackers  per nacht met ontbijt 500 thb 7 minuten van centrum.

Wij kunnen ook  vervoer  met auto  voor u regelen  udonthani Nongkay grens  van Laos .info lowy

Heeft u iets te koop of zoekt u iets neem contact op met ons.Wij zijn de  site in Udonthani waar u alles kan en mag adverteren  wij zijn er voor iedereen.

Heeft u intresse in  een artikel  stuur ons  een email en we doen u een foto toesturen per email geheel gratis.

Iedereen kan reageren  uitgezonderd apen  en cowboys alsmede cheap charlys.

Onze internetwachter  houd alles in de gaten.

lowy.cremers.senior@gmail.com

udonthanicityweblog@gmail.com